Spacers

Filter
  Tạo khoảng lặng ra khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống hàng ngày - cũng như giúp tạo khoảng không trên trang sức của bạn, hoặc giúp các hạt bead không rơi khỏi vòng.
  49 products
  Silver Spacer
  595.000₫
  Wish list
  Rose Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Gold Spacer
  3.388.000₫
  Wish list
  Copper Spacer
  300.000₫
  Wish list
  Sunbeam Spacer
  925.000₫
  Wish list
  Foxtail Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Copper Spacer (2 pcs)
  600.000₫
  Wish list
  Night Sky Spacer
  925.000₫
  Wish list
  Savoy Knot Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Silver Spacer Oxidized
  595.000₫
  Wish list
  Silver Spacer (2 pcs)
  1.190.000₫
  Wish list
  Butterfly Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Baroque Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Snow Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Merriness Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  String Spacer (2 pcs)
  2.740.000₫
  Wish list
  Foxtail Spacer (2 pcs)
  2.740.000₫
  Wish list
  Leaf Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Two Hearts Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Bumble Bee Spacer (2 pcs)
  3.750.000₫
  Wish list
  Silver Spacer Oxidized (2 pcs)
  1.190.000₫
  Wish list
  Tiny Ripples Spacer
  925₫
  Wish list
  Starfish Moments Spacer
  925.000₫
  Wish list
  Harmony Bells Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Infinite Love Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Star of Fortune Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Playful Companions Spacer
  2.740.000₫
  Wish list
  Purrfectly Relaxed Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Daisy Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Seaweed Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Dolphins Kiss Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Savoy Knot Spacer (2 pcs)
  2.740.000₫
  Wish list
  Royal Lily Spacer
  1.670.000₫
  Wish list
  Lily of Hope Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Budding Lily Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Swirled Heart Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Lily of Faith Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Generous Piglet Spacer (2 pcs)
  2.740.000₫
  Wish list
  Nut Spacer (2 pcs)
  2.740.000₫
  Wish list
  Grateful Turkey Spacer (2 pcs)
  2.740.000₫
  Wish list
  Lovesome Spacer, Gold
  13.500.000₫
  Wish list
  Royal Spacer
  2.400.000₫
  Wish list
  Royal Spacer Short
  2.400.000₫
  Wish list
  Floral Spacer Short
  3.170.000₫
  Wish list
  Floral Spacer
  3.170.000₫
  Wish list
  Fleur-de-lis Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Anemone Spacer
  4.340.000₫
  Wish list
  Two Souls Spacer
  1.670.000₫
  Wish list
  Sunbeam Spacer (2 pcs)
  1.850.000₫
  Wish list