PHIÊN BẢN GIỚI HẠN MỚI RA MẮT

People's Uniques

BỘ SƯU TẬP 2022
Người chiến thắng giải thưởng năm 2022

PEOPLE'S UNIQUES

Ra mắt 21 tháng 10
Collage of unique beads being made and the community in Tibet
Uniques
UNIQUES là một phần thực sự đặc biệt của bộ sưu tập Trollbeads. Tất cả chúng đều chung một loại. Cũng giống như con người và câu chuyện của họ. Đọc về câu chuyện Uniques và cách UNIQUES trở thành một phần của bộ sưu tập Trollbeads!
Câu chuyện về các hạt UNIQUE
Peoples Uniques winning beads: Gold Stream, Caramel Desire, Rainbow Brightness, Dove Feathers, Sea Fun & My Galaxy on a foxtail bracelet with silver beads Brushes and Pencils Bead, and Dolphin Family Bead and a silver flower lock