Lavender Love & Heartfelt Bloom

"Lavender Love Bead"
1.370.000₫
Wish list
"Heartfelt Bloom Bead"
1.370.000₫
Wish list
A shimmering thread of gold, a tapestry of love. To the mother whose care and warmth never fade.
Lavender Love Bead
 
For the heart that nurtured, the love that bloomed, and the bond that flourished.
Heartfelt Bloom Bead
Be creative
Mix & Match

Với đa dạng thiết kế và màu sắc bead để phối lên vòng tay, kiềng và dây chuyền, hãy thỏa sức sáng tạo và tạo ra một thiết kế thể hiện đúng phong cách cá nhân của bạn.

Gallery with Trollbeads gift ideas for Mother’s Day, Lavender Love Bead & Heartfelt Bloom Bead

Nghệ thuật thủ công