Dây chuyền

Filter
  Bạn có thể mang dây trơn, hoặc phối cùng chiếc móc khóa thiết kế, thêm hạt bead, và bạn sẽ có một sợi dây chuyền tuyệt đẹp!
  18 products
  Fantasy Necklace With Black Onyx
  from 4.550.000₫
  Wish list
  Sterling Silver Necklace
  from 3.200.000₫
  Wish list
  Fantasy Necklace With Elf
  from 4.550.000₫
  Wish list
  14 k Gold Necklace
  from 81.600.000₫
  Wish list
  Fantasy Necklace With White Pearl
  from 4.550.000₫
  Wish list
  Fantasy Necklace With Amethyst
  from 4.655.000₫
  Wish list
  Fantasy Necklace With Rosa Pearl
  from 4.550.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Neck Bangle
  9.300.000₫
  Wish list
  Fantasy Necklace with Peacock Pearl
  from 4.655.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Wisdom Fantasy Necklace
  6.500.000₫
  Wish list
  Fantasy Necklace with Ruby
  10.660.000₫
  Wish list
  Fantasy Necklace with Rose Quartz
  6.085.000₫
  Wish list