Vaineta Gaižutienė
Designer
Nhà thiết kế Vaineta Gaižutienė
Filter

    Designer | Vaineta Gaižutienė

    “Kể từ thời thơ ấu của tôi, tôi đã có một giấc mơ học vẽ. Khi tôi bắt đầu làm việc với thuỷ tinh, tôi đã hiểu rằng tôi có thể rút ra không chỉ trên giấy mà còn trên các hạt. Trên thuỷ tinh tôi có thể tạo ra các bản vẽ tuyệt vời.

    0 products