6 new Murano glass beads sparkling with 13 zirconia embedded over a layer of delicate two-toned pastels, on a bed of Zirconia
Phiên bản giới hạn mới ra mắt

TWINKLE

Bộ sưu tập

Phiên bản giới hạn mới ra mắt

Twinkle

6 new Murano glass beads sparkling with 13 zirconia embedded over a layer of delicate two-toned pastels, on a on a gold bangle
6 products
Twinkle Peace Bead
1.875.000₫
Wish list
Twinkle Passion Bead
1.875.000₫
Wish list
Twinkle Nature Bead
1.875.000₫
Wish list
Twinkle Hope Bead
1.875.000₫
Wish list
Twinkle Hazel Bead
1.875.000₫
Wish list
Lucky Diamond Sparkle Bead
1.875.000₫
Wish list
Twinkle beads on silver bangles
Thiết kế phiên bản riêng cho bạn
Thương hiệu xỏ hạt đầu tiên trên thế giới
Chọn trong số hàng trăm hạt đẹp. Xây dựng đồ trang sức của bạn và chuyển đổi giữa các hạt của bạn.
Tạo một thiết kế mới với mỗi thay đổi, do bạn thiết kế.
Chọn hạt bead Chọn phụ kiện