Đến lúc cho sự khởi đầu mới

Khi một năm mới bắt đầu, chính là lúc Hạt Đậu Thần Kì nảy mầm. Nó muốn nói với bạn rằng “Luôn có một nguồn năng lượng thần kì bên trong bạn, và giờ đây nó đã sẵn sàng để lan tỏa và mang đến cho bạn nhiều điều tốt đẹp”. Khám phá trang sức xỏ hạt kể chuyện được làm thủ công và tỉ mỉ bởi những nghệ nhân xuất sắc.

Chủ đề
Hope & New Beginnings
Xem các bead đại diện cho sự hy vọng và khởi đầu mới
Magic bean jewelry glass bead in green with model
Lucky Knot Bead
925.000₫
Wish list
Path of Life Bead
1.370.000₫
Wish list
Round Green Chalcedony Facet Bead
1.670.000₫
Wish list
Fairy Tale Flower Bead
1.370.000₫
Wish list
Round Green Calcite Facet Bead
1.670.000₫
Wish list
Our melody silver heart with headphones and model
Chủ đề
Music & Theater
Khám phá những món trang sức đại diện cho tình yêu âm nhạc và nghệ thuật
Amethyst Bead
1.875.000₫
Wish list
Cicada Melody Bead
1.010.000₫
Wish list
Faces Bead
925.000₫
Wish list
Lovesong Bead
1.010.000₫
Wish list
Pink Symphony Bead
1.670.000₫
Wish list
Chủ đề
Protection
Khám phá những món trang sức mang ý nghĩa tình yêu và sự bảo vệ
Silver and gemstone jewelry bead Trinity of the heart and model
Ruby Rock Bead
1.875.000₫
Wish list
Grey Moonstone Bead
1.875.000₫
Wish list
Home Bead
925.000₫
Wish list
Trinity of the Heart Bead
3.130.000₫
Wish list
Prehnite with Tourmalinated Quartz Bead
1.875.000₫
Wish list

Lắc tay Phiên bản giới hạn

Hãy bắt đầu hành trình Trollbeads với chiếc vòng tay phiên bản giới hạn này và viết nên câu chuyện của bạn.
Filter
  61 products
  Trinity of the Heart Bead
  3.130.000₫
  Wish list
  Round Green Chalcedony Facet Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Round Strawberry Quartz Facet Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Round Feldspar Moonstone Facet Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Cradle of Heart Bead
  3.300.000₫
  Wish list
  Love & Care Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Sweethearts Pendant
  2.085.000₫
  Wish list
  Round Green Calcite Facet Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Round Rose Quartz Facet Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Enchanting Dragonfly Bead
  1.965.000₫
  Wish list
  Bird's Nest Bead
  1.965.000₫
  Wish list
  Daisy Chance Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Lovesong Bead
  1.010.000₫
  Wish list
  Fresh Beginnings Bead
  925.000₫
  Wish list
  Daisy Clasp
  2.210.000₫
  Wish list
  Pink Symphony Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Violet Melody Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Lilac Melody Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Fairy Tale Flower Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Leopard Mom Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Leopard Spots Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Carp Koi Pendant
  1.875.000₫
  Wish list
  Carp Koi Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  World of Wonders Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Time to Fly Bracelet
  6.060.000₫
  Wish list
  Time to Fly Bracelet
  6.060.000₫
  Wish list
  Time to Fly Bracelet
  6.060.000₫
  Wish list
  Time to Fly Bracelet
  6.060.000₫
  Wish list
  Time to Fly Bracelet
  6.060.000₫
  Wish list
  Time to Fly Bracelet
  6.060.000₫
  Wish list
  Time to Fly Bracelet
  6.060.000₫
  Wish list
  Time to Fly Bracelet
  6.060.000₫
  Wish list
  Time to Fly Bracelet
  6.060.000₫
  Wish list
  Time to Fly Bracelet
  6.060.000₫
  Wish list
  Time to Fly Bracelet
  6.060.000₫
  Wish list
  My Sweet Bear Bead
  1.965.000₫
  Wish list
  Happy 2023 Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Mix of Beauty Kit
  6.850.000₫
  Wish list
  Round Green Onyx Facet Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Endless Universe Kit
  5.060.000₫
  Wish list
  Leaves of Protection Studs
  4.760.000₫
  Wish list
  Leaves of Harmony Studs
  4.760.000₫
  Wish list
  Leaves of Love Studs
  4.760.000₫
  Wish list
  Power Flower Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Jester's Hat Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Our Melody Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Daisy Spacer
  1.370.000₫
  Wish list
  Theatre of Life Bead
  1.010.000₫
  Wish list
  Music Note Bead
  1.010.000₫
  Wish list
  Clasp of New Beginnings
  2.210.000₫
  Wish list
  Clasp of the Heart
  3.088.000₫
  Wish list
  Symphonies Kit
  8.350.000₫
  Wish list
  Emerald Symphony Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Green Symphony Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Pink Melody Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Enchanted Rose Garden Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Fairy Tale Kit
  6.850.000₫
  Wish list
  Ice Castle Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Siren Song Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Magic Bean Bead
  1.370.000₫
  Wish list

  Exquisite
  Craftmanship