Neetu Gupta
Designer
Nhà thiết kế Neetu Gupta
Filter

  Designer | Neetu Gupta

  Tôi tin vào tình yêu, lòng dũng cảm, kiên trì và đức tin. Tôi nghĩ rằng tiếng cười là liều thuốc tốt nhất và đời sống phải được đầy đủ. Tôi tin vào luật thu hút. Tôi sinh năm 1974 tại Thành phố Jaipur (Ấn Độ), đó là vùng đất của màu sắc, văn hóa, truyền thống và đồ trang sức. Điều này luôn luôn truyền cảm hứng cho tôi trong cách này hay cách khác, nghệ thuật luôn luôn là một sở thích của tôi.


  88 products
  Sold Out
  Lines of Destiny Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Perception Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Willow Twigs Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Imagination Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Free Fantasy Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Glimpse of Green Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Untroubled Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Raindrops Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Pink Symphony Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Violet Melody Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Lilac Melody Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Wildflowers Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Still Life Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Winter Garden Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Quiet Landscape Bead
  1.800.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Polar Dreams Bead
  1.800.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Painter's Palette Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Open Sky Bead
  1.800.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Lonely Island Bead
  1.800.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Portrait Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Flower Bed Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Flower Art Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Festival Bead
  1.800.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Brushstrokes Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Beauty in Blue Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Blast of Blue Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Acorns Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Leopard Spots Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Golden Memories Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Ruby Friendships Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Emerald Moments Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Violet Conviction Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Fossilised Shell Bead
  1.875.000₫
  Wish list
  Care and Attention Garden Kit
  8.350.000₫
  Wish list
  Drops of Kindness Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Basket of Hope Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sunshine Vitality Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Basket of Serenity Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Drops of Attention Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Current of Life Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Connections Kit
  8.350.000₫
  Wish list
  Wind of Memories Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Garden of Affections Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Cosmic Connection Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Celestial Sunset Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Bubble Drift Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Collective Sparkle Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Leopard Spots Kit
  10.020.000₫
  Wish list
  Symphonies Kit
  8.350.000₫
  Wish list
  Emerald Symphony Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Green Symphony Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Pink Melody Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Winter Clouds Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Wild Jungle Bead
  1.800.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Voice of Wind Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Trollbeads Day 2020 Kit
  8.350.000₫
  Wish list
  Flowers from the Heart Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sun & Soil Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Apologetic Flower Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Sense of Shimmer Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Season of Joy Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Source of Life Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Rays of Sunset Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Raspberry Bush Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Plum Tree Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Green Desire Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  New Wisdom Kit
  8.330.000₫
  Wish list
  Sold Out
  New Adventures Kit
  8.350.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Mint Mesh Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Meadows Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Mamma Mia! Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Lime Leaves Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Landscape Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Honey Bee Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Happy 2022 Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Happy 2021 Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Green in Bloom Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Forest Life Kit
  8.350.000₫
  Wish list
  Sold Out
  Forest Glam Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Flower Life Kit
  8.350.000₫
  Wish list