Đá quý

Filter
  Trollbeads đặc biệt sử dụng những chất liệu đá hoàn toàn tự nhiên. Không viên nào giống viên nào cả
  41 products
  Amazonite Bead
  1.875.000₫
  Wish list
  Amethyst Bead
  1.875.000₫
  Wish list
  Black Onyx Bead
  1.875.000₫
  Wish list
  Blue Sodalite Bead
  1.965.000₫
  Wish list
  Emerald Bead
  5.060.000₫
  Wish list
  Feldspar Moonstone Bead
  1.875.000₫
  Wish list
  Garnet Feldspar Bead
  1.875.000₫
  Wish list
  Green Aventurine Bead
  1.875.000₫
  Wish list
  Grey Moonstone Bead
  1.875.000₫
  Wish list
  Jumbo Round Black Cat's Eye Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Jumbo Round Cat's Eye Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Jumbo Round Red Tiger Eye Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Jumbo Round Yellow Tiger Eye Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Labradorite Bead
  1.875.000₫
  Wish list
  Lapis Lazuli Bead
  1.875.000₫
  Wish list
  Prehnite with Tourmalinated Quartz Bead
  1.875.000₫
  Wish list
  Pyrite Bead
  1.875.000₫
  Wish list
  Rose Quartz Bead
  1.875.000₫
  Wish list
  Round Amethyst Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Round Aventurine Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Round Garnet Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Round Black Onyx Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Round Labradorite Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Round Lapis Lazuli Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Round Red Onyx Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Round White Moonstone Bead
  1.370.000₫
  Wish list
  Ruby Bead
  13.540.000₫
  Wish list
  Ruby Bead
  5.060.000₫
  Wish list
  Ruby Rock Bead
  1.875.000₫
  Wish list
  Ruby Zoisite Bead
  2.680.000₫
  Wish list
  Sapphire Bead
  5.060.000₫
  Wish list
  Strawberry Quartz Bead
  1.875.000₫
  Wish list
  Round Rose Quartz Facet Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Round Feldspar Moonstone Facet Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Round Strawberry Quartz Facet Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Round Green Chalcedony Facet Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Round Green Calcite Facet Bead
  1.670.000₫
  Wish list
  Round Green Onyx Facet Bead
  1.670.000₫
  Wish list